Jesteś tutaj: Start / PEDAGOG SZKOLNY

PEDAGOG SZKOLNY

Informacja!

        W związku z tym szczególnym czasem dotyczącym zawieszenia zajęć lekcyjnych w naszym kraju  i niemożliwością kontaktu bezpośredniego z Państwa dziećmi i Państwem, informuję, że w przypadku, konieczności kontaktu z  pedagogiem szkolnym czy ewentualnie pojawiających się problemów okresu dojrzewania lub też innych spraw,  w których Państwo uważają, że mogę pomóc, informuję, że jestem do Państwa dyspozycji poprzez:
            - e-dziennik
            - e- mail: katarzyna.warzecha@sp4.jaworzno.edu.pl
            - messenger: Katarzyna Warzecha
W dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.30 - 12.30 oraz 17.00 - 18.00 jestem do Państwa dyspozycji w ramach udzielanych konsultacji, jednak gdyby Państwo potrzebowali kontaktować się w innych godzinach. Proszę śmiało pisać

                      Życzę Wam i Waszym dzieciom zdrowia.
      

Dziękuję za współpracę i pozdrawiam, w razie potrzeby służę pomocą

Katarzyna Warzecha –pedagog szkolny.

 

 

 

 

"Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy:
cieszyć się bez powodu,

być ciągle czymś zajętym
i domagać się ze wszystkich sił,

tego, czego się pragnie."

Paulo Coelho

 

 

Kilka słów o sobie

Mgr Katarzyna Warzecha, pedagog szkolny. Ukończyłam studia wyższe Pedagogiczne, w Wyższej Szkole Pedagogiczno – Filozoficznej „Ignatianum” w Krakowie, o specjalności pedagogika społeczno – opiekuńcza i opiekuńczo – wychowawcza. Na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Śląskim osiągnęłam kwalifikację teologiczne do nauczania religii. Obecnie jestem w trakcie studiów magisterskich teologicznych. Uzyskałam też kwalifikacje do nauczania logistyki i spedycji w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Cały czas doskonale swój warsztat pracy i swoje kwalifikacje, by jak najlepiej wykonywać swoją pracę, która nie jest zadaniem…ale moją PASJĄ.

Pedagog szkolny pełni funkcje:

- koordynatora ds. bezpieczeństwa w szkole

- koordynatora realizowanych w szkole programów wychowawczych i profilaktycznych

- koordynatora pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole

 

 

Głównym partnerem w pracy pedagoga szkolnego jest UCZEŃ

Czego oczekuje uczeń w kontaktach z pedagogiem, o czym najczęściej chce rozmawiać?
Wśród poruszanych problemów najczęściej znajdują się:
•    trudności w nauce
•    trudności wynikające z braku akceptacji przez grupę rówieśnicza
•    kłopoty osobiste i rodzinne
•    nieumiejętność podporządkowania się normom i zasadom obowiązującym w szkole.

Uczniu zwróć się do pedagoga gdy:

•    czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny
•    nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem
•    masz problemy rodzinne
•    chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem
•    chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób
•    masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić. 

Czego masz prawo oczekiwać decydując się na rozmowę z pedagogiem szkolnym?
•  całkowitej dyskrecji, wszystko o czym powiesz zostanie na zawsze Twoje, nawet jeżeli czasem pedagog będzie cię namawiał do poszerzenia grona wtajemniczonych to decyzja i tak będzie należała tylko do Ciebie.
•  życzliwej uwagi, niezależnie od tego z jaką sprawą zwrócisz się do pedagoga. 
•  otrzymasz za to informację na temat swojej sytuacji i propozycję pomocy.

Rodzicu zwróć się do pedagoga, gdy:
    niepokoi Cię zachowanie dziecka

•    zauważasz u dziecka problemy w uczeniu się
•    chcesz porozmawiać o dziecku i twoich z nim relacjach
•    potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania
•    masz pytania i nie wiesz do kogo zwrócić się po pomoc
•    znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.

ZAPRASZAM, POSTARAM SIĘ POMÓC! 

Godziny pracy (sala nr 7)

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

 9.00 – 13.00

 9.00 – 12.00

 9.00 – 12.00

 9.00 – 12.00

 9.00 – 12.00