Gabinet pielęgniarki szkolnej

GABINET PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ I POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ

Pielęgniarka dyplomowana pani Ewa Nowak informuje, że gabinet pielęgniarki szkolnej dla uczniów SP Nr 4  czynny jest

we wtorki w godzinach 7:45 - 15:20.


Kontakt:

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.
43-600 Jaworzno
ul Grunwaldzka 235
tel. 32  6164063;  6165751