Międzynarodowy Projekt Edukacyjny: “EMOCJA”

Bierzemy udział w międzynarodowym projekcie edukacyjnym - “Emocja”.
Nasi uczniowie z klasy 1a, 1b  biorą udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym “Emocja” wspierającym rozwój społeczny oraz emocjonalny dzieci i młodzieży. 

 

Działania opierają się na uwrażliwieniu dzieci, nauczeniu ich empatii i akceptacji. Pobudzają też zaangażowanie uczniów w aktywne działania oraz pozytywnie wpływa na integrację grupy.

Wszystkim rodzicom i wychowawcom zależy na tym, aby wychować dzieci na mądrych i szczęśliwych ludzi, samodzielnych i twórczych. Dlatego, aby budować od najmłodszych lat przyjazny stosunek do drugiego człowieka i zminimalizować problem wykluczenia w społeczności uczniowskiej od września 2020 r. do czerwca 2021 r. projekt będzie realizowała klasa 1 a z wychowawczynią Izabelą Dzierwa i  Ib z wychowawczynią Katarzyną Wolny - Knapik.

Wprowadzenie dzieci w świat wartości moralnych, jest niezwykle ważne, gdyż są one fundamentem dalszego życia. Projekt zakłada pięć spotkań w ciągu roku szkolnego, obejmujących rozmowę i naukę o uniwersalnych wartościach: kreatywność, wyobraźnia, moc słów, empatia i oswajanie strachu.  Zadania będą realizowane poprzez np. korzystanie z rozszerzonej rzeczywistości na lekcji, gry, odgrywanie scenek, rozmowy itp. Dobór odpowiednich metod pracy ma na celu pobudzenie uczniów do zdobywania wiedzy i umiejętności.