Profilaktyka i bezpieczeństwo

DZIECI W WIRTUALNEJ SIECI - PORADNIK DLA RODZICÓW

 

CYBERPRZEMOC

 

 

 

 

 

Zasady zdrowego żywienia dla dzieci i młodzieży

 

 PROFILAKTYKA SZKOLNA

  -  BEZPIECZEŃSTWO DZIECI 

 

  

 


 

PROFILAKTYKA WAŻNE STRONY INTERNETOWE:

 

https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/

 http://fdds.pl/

 http://slaska.policja.gov.pl/kat/prewencja/jak-unikac-zagrozen

 

Profilaktyka uzależnień:

 

http://www.narkomania.org.pl/

http://www.dopalaczeinfo.pl/

http://www.nacomito.com.pl/

http://www.kbpn.gov.pl/portal

http://www.uzaleznieniabehawioralne.pl/

https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/tematy/przeciwdzialamyuzaleznieniom/dzialania/

 

Ogólnopolski Antynarkotykowy Telefon Zaufania działający pod numerem 801 199 990 (codziennie w godzinach 16.00-21.00)

 „Pomarańczowa linia” 801 14 00 68 Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 do 20.00 (telefon informacyjno-interwencyjny).

 

Profilaktyka dotycząca samobójstw: 

http://brpd.gov.pl/ksiazki-informatory-poradniki/zapobieganie-samobojstwom-poradnik-dla-nauczycieli-i-innych

http://www.samobojstwo.pl/

 

Profilaktyka agresji i przemocy::

 

https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/

http://www.niebieskalinia.pl/

www.psychologia.edu.pl

http://fdds.pl/

http://www.parpa.pl/

http://www.hfhr.pl/

 

Linki dotyczące cyberprzemocy:


www.nask.pl

www.safeinternet.pl
www.dzieckowsieci.pl
www.dbi.pl
www.dyzurnet.pl
www.helpline.org.pl
www.sieciaki.pl
www.przedszolaki.sieciaki.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7zHFdBjgsOA

 

 PAPIEROS NIE DZIĘKUJĘ!

 

 https://drive.google.com/file/d/0BxxcIoayeVKiRldoWVJUaDRfZzg/view

 

 

 

http://slideplayer.pl/slide/3851105/