Gabinet pielęgniarki szkolnej

GABINET PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ I POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ

Pielęgniarka dyplomowana pani Elżbieta Tomaszewska informuje, że gabinet pielęgniarki szkolnej dla uczniów SP Nr 4  czynny jest

w  czwartki w godzinach 7:45 - 15:20,  piątki w godzinach 7:45 - 11:45


Kontakt:

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.
43-600 Jaworzno
ul Grunwaldzka 235
tel. 32  6164063;  6165751