Ja decyduję - życie i innych szanuję

Raport z programu Ja decyduję - życie i innych szanuję dla kl. 4-7


Link na Padlet dla SP4 w Jaworznie

Czat dla uczniów 24 na dobę - w razie pytań, problemów, chęci rozmowy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Warsztaty profilaktyczne "Ja decyduję - życie i innych szanuje"

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CHARAKTERYSTYKA PLANOWANYCH DZIAŁAŃ

Przeprowadzenie cyklu warsztatów profilaktycznych.

Na cykl składają się 3 spotkania warsztatowe dla każdej klasy. Każdy warsztat trwa 90 minut i jest przeprowadzany w klasach do 30 uczniów. Każdy z uczniów biorący udział w warsztacie otrzyma także silikonową bransoletkę z napisem #profilaktyka pozytywna

1.       Uzależnienia

W czasie trwania warsztatów uczniowie:

 •  definiują termin i mechanizmy powstawania uzależnienia;
 •  uświadamiają sobie negatywne skutki przyjmowania używek czyni w ludzkim organizmie;
 •  poznają fakty i mity związane z przyjmowaniem różnorodnych używek, jednocześnie kształtując postawę asertywną i zdrowy styl życia.

Oczekiwany efekt – uczeń:

 •  definiuje termin uzależnienia
 •  poszerza wiedzę odnośnie szkodliwości używek
 •  kształtuje postawę asertywności
 •  utrwala zasady zdrowego stylu życia

 2.       Przemoc rówieśnicza W trakcie trwania warsztatów uczniowie:

 •   zapoznają się z tematyką przemocy i poznają jej rodzaje
 •   opracowują własne sposoby pokonania problemu przemocy i zjawisk jej towarzyszących
 •   uświadamiają sobie negatywne skutki stosowania przemocy
 •   poznają alternatywne metody rozładowania negatywnych emocji
 •   kształtują postawę wolną od zachowań agresywnych

 Rozwijanie umiejętności - uczeń:

 •   definiuje termin przemocy i rozróżnia jej rodzaje
 •   uświadamia sobie negatywne skutki stosowania przemocy
 •   samodzielnie generuje możliwości rozwiązania problemu przemocy
 •   nabywa umiejętność skutecznego reagowania w przypadku doświadczania przemocy
 •   opisuje alternatywne sposoby ekspresji emocji i rozładowania frustracji 

 3.       Radzenie sobie z konfliktami W czasie trwania warsztatów uczniowie:

 •   definiują termin konfliktu oraz przedstawiają znane im style jego rozwiązywania;
 •   uświadamiają sobie, iż nie każdy sposób wyrażania emocji jest odpowiedni;
 •   analiza różnorakich podstaw powstania konfliktów, prezentując skuteczne sposoby dochodzenia do kompromisu czy porozumienia

Oczekiwany efekt – uczeń:

 •   wymienia sytuacje wywołujące stres i konflikty,
 •   nazywa i opisuje poszczególne emocje,
 •   definiuje znane mu strategie radzenia sobie z codziennymi trudnościami,
 •   poznaje nowe metody rozładowywania emocji,
 •   poznaje i stosuje alternatywne metody rozwiązywania konfliktu,
 •   kształtuje umiejętności negocjacyjne,
 •   kształtuje umiejętność pracy w grupie

 Dodatkowo każdy z uczestników warsztatów otrzyma modny gadżet w postaci silikonowej bransoletki z napisem #profilaktyka pozytywna nawiązującej do ogólnopolskiej akcji promującej zdrowy styl życia bez używek oraz rozwój zasobów chroniących. Uczniowie mogą dołączyć do internetowej społeczności i wzajemnie inspirować się do pozytywnych działań:

 https://www.facebook.com/profilaktykapozytywna