Prezydium Rady Rodziców Szkoły

Prezydium Rady Rodziców Szkoły:
 
Pani Jadwiga Jakóbik
Pani Elżbieta Kruczek
Pani Anna Kostarczyk