Prezydium Rady Rodziców Szkoły

Prezydium Rady Rodziców Szkoły:
 
Przewodniczący:  P. Karolina Dudziak 

Z-ca przewodniczącego:  P. Urszula Gnyp 
 
Natomiast na  protokolanta została powołana :  P. Anna Kostarczyk