Jesteś tutaj: Start / DORADCA ZAWODOWY

DORADCA ZAWODOWY

Doradca zawodowy udziela pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych, uwzględniając możliwości psychofizyczne i sytuację życiową zainteresowanych, a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego. Współpracuje z rodzicami i nauczycielami w procesie orientacji zawodowej uczniów. Wykorzystuje swoją wiedzę o szkolnictwie, zawodach, rynku pracy oraz technicznych środkach przekazywania informacji zawodowej.

Chcąc skorzystać ze wsparcia szkolnego doradcy zawodowego podczas indywidualnego spotkania umów się pisząc do mnie poprzez dziennik elektroniczny Librus..

doradca zawodowy 

Katarzyna Wolny- Knapik

 

Zachęcam do zapoznania  się z następującymi dokumentami:

 

 Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 2023-2024

Kierunki kształcenia w szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2023-2024

Zasady przeliczania osiągnięć edukacyjnych i wyników z egzaminu ósmoklasisty na punkty

 

 Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego SP nr 4

Prezentacja: SYSTEM EDUKACJI W POLSCE rok szkolny 2023/24

 

Pomocne w analizie własnej ścieżki rozwoju edukacyjno-zawodowego mogą być również następujące źródła:

Przykładowe adresy portali, które mogą pomóc Ci w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej