„XXIX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Kalendarz GOK 2021”

Zapraszamy do udziału w „XXIX Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Kalendarz GOK 2021”.
Prace konkursowe należy dostarczyć do 23 października 2020r. do koordynatora konkursu - Barbary Zemanek. Prace konkursowe zostaną nadane do organizatora konkursu w paczce zbiorczej.