OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „Mój wymarzony lizak”

Serdecznie zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM 
„Mój wymarzony lizak”.

Każdy uczestnik konkursu za wykonaną pracę otrzyma pamiątkowy dyplom
i bezpłatny bilet wstępu do Muzeum Lizaka ‼
Ponadto w trzech kategoriach wiekowych zostanie przyznana Nagroda Główna, tj.:
Bezpłatny wstęp całej grupy/klasy Laureata konkursu do Muzeum Lizaka, połączony
z wyrobem własnych lizaków oraz obiadem w restauracji „u Schabińskiej”.
Prace konkursowe należy dostarczyć do 04.12.2020r. do wychowawców klas. 
Prace konkursowe zostaną nadane do organizatora 
konkursu w paczce zbiorczej. Koordynator konkursu p. Barbara Zemanek. 

Szczegóły w Regulaminie konkursu dostępnym na stronie: www.uschabinskiej.pl/muzeum-lizaka/konkurs/
....................................................................
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie