Ogólnopolski Projekt Edukacyjny - Serdeczna Karteczka

Klasy 1 i 2 biorą udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym
Serdeczna Karteczka. Głównym celem projektu jest wykonanie kartek
okolicznościowych, dzięki którym kształtujemy w dziecku postawy
społeczne. Kartki są przekazem życzliwości, empatii, szacunku. Poprzez
pokazywanie różnych technik rozwijamy aktywność twórczą i kreatywną
dziecka.