Tajemniczy świat jaskiń!” -konkurs plastyczny

Jaskinie…. piękno ukryte w ciemności. Ta ciemność przyciągała i nadal przyciąga do siebie ludzi chcących poznać i odkryć jej tajemnicę.

Wszechogarniający mrok i ta dziwna cisza i spokój… jakże jest to inny świat od tego na zewnątrz.

Fantastyczne formy skalne w kształcie kolumn, grzybów, chińskich pagod, stalaktyty, stalagmity, pojedyncze komory i kilometry korytarzy, podziemne jeziora i rzeki, kryształowe sale, lodowe pałace, specyficzny, unikatowy, niewystępujący nigdzie indziej  świat przyrodniczy ukształtowany bez dostępu światła słonecznego… wszystko to sprawia,  że jaskinie od zawsze budziły ciekawość zwykłych ludzi i naukowców.

Dawniej pieczary, groty, jaskinie służyły, jako naturalne schronienie dla pierwotnych ludzi, w niektórych kulturach pełniły funkcje sakralne jako miejsca pochówku czy kultowych obrzędów, a nawet spełniały w czasach prehistorycznych rolę…lodówek.

Dzisiaj jaskinie pełnią rolę poznawczą. Dzięki prowadzonym badaniom dostarczają doskonałego materiału archeologicznego, paleontologicznego i botanicznego. W jaskiniach znajdowano kości zwierząt, między innymi mamutów, niedźwiedzi, narzędzia jakich używali ludzie pierwotni, rysunki naskalne.

Ten cichy, spokojny świat narażony jest jednak na zagrożenia wynikające z działalności procesów naturalnych, ale przede wszystkim z winy człowieka: nadmierny ruch turystyczny, dewastacja, niszczenie szaty naciekowej, środowiska przyrodniczego. Stąd nacisk na ochronę tego specyficznego niepowtarzalnego środowiska jakim są jaskinie, ochrona elementów przyrody nieożywionej i przede wszystkim ochrona organizmów żywych, dla których mroki jaskini są naturalnym i jedynym warunkiem życia.

Zapraszamy zatem wszystkich do tajemniczego świata jaskiń. Możecie być speleologami, archeologami, geologami, paleontologami, biologami albo zwykłymi turystami. Łączy Was jedno… poznanie i odkrywanie tego pięknego, nie dla każdego dostępnego świata zamkniętego w ciemnościach.

Powodzenia!

 

Szczegóły konkursu:

Konkurs plastyczny - dla uczniów klas IV, V i VI szkół podstawowych;

Warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym.

W konkursie może wziąć udział każde dziecko uczęszczające do klasy IV, V lub VI szkoły podstawowej, które samodzielnie wykonało pracę plastyczną na temat i zgodnie z wymogami formalnymi dotyczącymi przygotowania i przesłania prac plastycznych:

• format A4 - na płaszczyźnie (dopuszczana płaskorzeźba o grubości do 2 cm),

• technika dowolna, • pracę należy zeskanować lub zrobić jej zdjęcie (jpg),

• liczba nadsyłanych prac z danej szkoły - bez ograniczeń,

• liczba nadesłanych prac przez jednego ucznia - 1 praca,

• wraz ze skanem lub zdjęciem (jpg) pracy należy przesłać Formularz zgłoszeniowy stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu (dostępny u nauczyciela plastyki), podpisany przez rodzica lub opiekuna prawnego niepełnoletnich autorów prac.

Ważne terminy

Termin nadesłania prac (zdjęcie i zgoda rodzica) do szkolnego organizatora do 26.03.2021

na adres: diana.nowak@ms.sp4.jaworzno.edu.pl