Międzynarodowy Projekt Edukacyjny - Emocja

Uczniowie klasy 1a i 1b w ramach Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego Emocja wykonali prace plastyczne poruszające temat empatii - moduł IV .