REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023/24

DRODZY RODZICE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH !

 

 Od 23 stycznia 2023 roku, od godziny 8.00, rusza elektroniczny nabór

 do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza  w Jaworznie.

 Rodzice powinni zalogować się na stronie www.jaworzno.podstawowe.vnabor.pl 

 w nieprzekraczalnym terminie do 6 lutego 2023 roku, do godziny 15.00.

Następnie należy złożyć w sekretariacie szkoły wydrukowane i podpisane przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych dokumenty.

 * dla dzieci z obwodu – zgłoszenie ucznia do klasy pierwszej –  do 6 lutego 2023 roku, do godziny 15.00

 *  dla dzieci spoza obwodu – wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej (wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rekrutacyjnych) – od 7 lutego 2023 roku do 13 lutego 2023 roku, do godziny 15.00

Proszę zapoznać się z dokumentami umieszczonymi poniżej:

Zarządzenie Nr ED.0050.3.2023 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna na rok szkolny 2023/2024

-   UCHWAŁA NR XLIX/644/2022 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jaworzno, a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze Gminy Jaworzno 

Uchwała Nr XXVI/383/2017 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna

 

Istnieje również możliwość uzyskania pomocy w wypełnieniu oraz wydrukowaniu wniosku rekrutacyjnego  w sekretariacie szkoły, w godzinach pracy 

Zapraszam

Dyrektor SP4 w Jaworznie
Beata Kadela

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------