Jesteś tutaj: Start / KONKURSY

KONKURSY

Drodzy uczniowie zachęcamy do udziału w Szkolnym Konkursie Fotograficznym:

„Moje piękne Jaworzno”
Konkurs przeznaczony dla dwóch kategorii wiekowej:
1. Klasy I-III
2. Klasy IV-VI
Zasady konkursu:
Uczestnik musi wykonać samodzielnie fotografię ukazującą piękne walory miasta Jaworzno. Może zostać sfotografowane: charakterystyczne miejsce, zabytek lub budynek.

Fotografię trzeba wydrukować w formacie 15x21 i dostarczyć do sali nr 11 do p. Katarzyny Wójcik. Zdjęcie musi być podpisane: imię, nazwisko i klasa.

Konkurs trwa do 25 maja.

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym "Jaworzno oczami dziecka"

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy od I do VIII), a jego temat nawiązuje do wyjątkowego jubileuszu, który w tym roku obchodzi nasze miasto, a mianowicie - 120. rocznicy nadania Jaworznu praw miejskich (warto pamiętać, że początki samego Jaworzna datuje się na XIII w.).
Prace plastyczne mogą być wykonane następującą techniką: malarstwo, rysunek, kolaż - na formacie A3.
Każdy uczeń może zgłosić jedną pracę, którą wraz z formularzem zgłoszeniowym dostarczy do koordynatora konkursu w naszej szkole p.Barbary Zemanek najpóźniej do dnia 28 maja do godz.12:00.  Koordynator zobowiązuje się do dostarczenia prac, bezpośrednio do organizatora konkursu.

Chcemy spojrzeć na nasze miasto tak, jak widzą je najmłodsi mieszkańcy, więc liczymy na kreatywność‼️

Regulamin i karta zgłoszeniowa (ostatnia strona regulaminu) znajdują się  https://drive.google.com/file/d/1Zj2jQ8kOoesGbUOE9L8Lu1QGpBRApI0b/view?usp=sharing

 

 

Upcykling, czyli drugie życie odpadów, to tytuł konkursu ogłoszonego przez Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie. Zadaniem jest wykonanie najciekawszej i najbardziej pomysłowej pracy upcyklingowej. Warto się postarać, bo na zwycięzców czekają cenne nagrody.

http://mznk.jaworzno.pl/mznk-oglasza-konkurs/
 
Regulamin konkursu dostępny w linku poniżej:
http://mznk.jaworzno.pl/wp-content/uploads/regulamin-konkursu-1.pdf

Konkurs trwa do 31 sierpnia 2021 r.
ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU !

 

 
 

---------------------------------------------

Konkurs dla klas 4-6


KONKURS PLASTYCZNY!! Poznaj idiomy angielskie!!


Celem konkursu ENGLISH IDIOMS & PROVERBS jest nauka przez zabawę. W języku angielskim idiomy, przysłowia i inne wyrażenia są ważną częścią codziennej wypowiedzi. Czynią ją żywszą, bardziej obrazową, często rozładowują napięcie pomiędzy rozmówcami dzięki swojemu dowcipnemu brzmieniu. Idiom, jest to wyrażenie językowe (najczęściej kilkuwyrazowe), którego znaczenie jest inne niż wynika to ze znaczenia poszczególnych wyrazów wchodzących w skład idiomu oraz z reguł językowych.
REGULAMIN KONKURSU:
1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej ilustrującej idiom angielski wraz z zamieszczeniem na niej samego idiomu.
2. Konkurs jest adresowany do uczniów klas 4 - 8 szkół podstawowych.
3. Prace należy wykonać w formacie: A4 lub A3 techniką dowolną.
4. Każda szkoła może nadesłać dowolna liczbę prac, jednak nie więcej niż jedną pracę od uczestnika.
5. Ocenie będą podlegać: pomysłowość, walory artystyczne, poprawność językowa, SAMODZIELNOŚĆ:)
6. Prosimy o przyniesienie prac do 7 maja 2021 do szkoły.
7. Do pracy wymagana jest zgoda. Zgoda dostępna u nauczyciela plastyki

------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zapraszam do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym – ZAGRAJMY W ZIELONE.

I kategoria - MOJA CZYSTA PLANETA (praca malarska wykonana dowolną techniką plastyczną tj. farby, pastele suche, pastele olejne, wyklejanka, grafika komputerowa),

II kategoria - EKO LUDZIK (kompozycja przestrzenna z wykorzystaniem surowców wtórnych). Praca musi być wykonana samodzielnie przez dziecko w dowolnie wybranej kategorii. Organizator dopuszcza do udziału w konkursie dwie prace w obu kategoriach od jednego uczestnika.

PRACE NALEŻY PRZESŁAĆ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ NA ADRES: konkursy@ok.bedzin.pl

TERMIN: do 3 maja 2021 r.

Do pobrania: regulamin, karta zgłoszenia i oświadczenia - w linku poniżej.

SZCZEGÓŁY W LINKU PONIŻEJ;
https://ok.bedzin.pl/wydarzenia/ogolnopolski-konkurs-plastyczny-zagrajmy-w-zielone,12.html?fbclid=IwAR1ArIedr5IuEuLsxtlEIxN9ZMzpGLK9ZSsSNmLrH6U2RNCoVPOR72XJhUU

---------------------------------------------------------------------------------------

 

ZAPRASZAM DO WZIĘCIA UDZIAŁU

W MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNO – LITERACKIM

ZOSTAŃ BAŚNIOPISARZEM


Lubisz czytać baśnie?
Czasem dodajesz do nich nowe przygody? Zmieniasz zakończenia?
Może pora napisać swoją!
Wymyśl baśń dla dzieci w wieku przedszkolnym
i zostań baśniopisarzem.
Wielu sławnych pisarzy rozpoczynało swoją karierę od udziału w konkursach.

Oto kilka wskazówek!!!
 Po pierwsze: pisać, podobnie jak śpiewać, każdy może, trochę lepiej lub trochę gorzej. Warto jednak kierować się pewnymi zasadami, dzięki którym nasz tekst będzie pretendował do zwycięstwa. Aby tak się stało, warto odpowiedzieć sobie na kilka pytań. Czy mam historię, którą chcę przekazać dalej? Co jest w niej wyjątkowego? Dlaczego właśnie ta opowieść ma uwieść czytelników? Odpowiedzi warto poszukać w sobie i w nie wierzyć.
 Po drugie: jeżeli wierzymy już w naszą opowieść, trzeba stworzyć bohatera. Kim on jest? Czy utożsamiam się z nim? Jaki ma cel? Jakie przeszkody spotka na swojej drodze? Czy jest intrygujący? Czy chcę, aby taki był? Jeśli tak, to konieczne będą jego ulubione sformułowania, charakterystyczne reakcje, wpływ na innych, niestandardowe zachowania. Warto pamiętać, że kwintesencją fabuły jest konflikt, a celem jego rozwiązanie lub transformacja bohatera. Od piszącego zależy, czy nacisk położy na główną postać, wydarzenie czy problem.
 Po trzecie: ważną decyzją jest wybór narracji. Bezpieczniej jest pisać w trzeciej osobie liczby pojedynczej, jednak kiedy bohater jest nam bliski, warto rozważyć narrację pierwszoosobową.
 Po czwarte: dialogi wnoszą świeży oddech w opisy sytuacji bądź krajobrazu. Powinny posuwać akcję do przodu, informować i kończyć się decyzją, rozwiązaniem.
 Po piąte: nie zapomnijmy o zbilansowanej dawce humoru.


Zasady konkursu:
o Do konkursu zapraszam UCZNIÓW oraz UCZENNICE klas IV, V i VI.
o Praca literacka (baśń) napisana na komputerze (Times New Roman - 12, maksymalna objętość tekstu to jedna strona A4).
o Praca plastyczna – to ilustracja do napisanej bajki wykonana w programie komputerowym.
o W prawym górnym rogu kartki, na której będzie znajdowała się treść baśni, proszę napisać:
 nazwę szkoły,
 imię i nazwisko autora,
 klasę.
o Baśń oraz ilustrację należy przesłać na adres: klaudia.mareckagrzybala@skola7jaw.onmicrosoft.com do 31 marca.
W temacie proszę wpisać: MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNO – LITERACKI ZOSTAŃ BAŚNIOPISARZEM
o Praca złożona na konkurs nie będzie zwracana, organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania bez honorariów utworów konkursowych (w celu ewentualnej publikacji). Organizator ma również prawo do użycia wizerunku autora oraz jego danych osobowych w materiałach promocyjnych bez dodatkowej zgody.
o Zgłoszenie pracy konkursowej jest jednoznaczne z uznaniem warunków organizatora.
o Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej SP7 do 20 kwietnia 2021 roku.
o W przypadku dodatkowych informacji proszę o kontakt telefoniczny: 609583699.

NA ZWYCIĘZCÓW CZEKAJĄ NAGRODY!!!
organizator: Klaudia Marecka – Grzybała

 

 Tajemniczy świat jaskiń!”

-konkurs plastyczny

 

Jaskinie…. piękno ukryte w ciemności. Ta ciemność przyciągała i nadal przyciąga do siebie ludzi chcących poznać i odkryć jej tajemnicę.

Wszechogarniający mrok i ta dziwna cisza i spokój… jakże jest to inny świat od tego na zewnątrz.

Fantastyczne formy skalne w kształcie kolumn, grzybów, chińskich pagod, stalaktyty, stalagmity, pojedyncze komory i kilometry korytarzy, podziemne jeziora i rzeki, kryształowe sale, lodowe pałace, specyficzny, unikatowy, niewystępujący nigdzie indziej  świat przyrodniczy ukształtowany bez dostępu światła słonecznego… wszystko to sprawia,  że jaskinie od zawsze budziły ciekawość zwykłych ludzi i naukowców.

Dawniej pieczary, groty, jaskinie służyły, jako naturalne schronienie dla pierwotnych ludzi, w niektórych kulturach pełniły funkcje sakralne jako miejsca pochówku czy kultowych obrzędów, a nawet spełniały w czasach prehistorycznych rolę…lodówek.

Dzisiaj jaskinie pełnią rolę poznawczą. Dzięki prowadzonym badaniom dostarczają doskonałego materiału archeologicznego, paleontologicznego i botanicznego. W jaskiniach znajdowano kości zwierząt, między innymi mamutów, niedźwiedzi, narzędzia jakich używali ludzie pierwotni, rysunki naskalne.

Ten cichy, spokojny świat narażony jest jednak na zagrożenia wynikające z działalności procesów naturalnych, ale przede wszystkim z winy człowieka: nadmierny ruch turystyczny, dewastacja, niszczenie szaty naciekowej, środowiska przyrodniczego. Stąd nacisk na ochronę tego specyficznego niepowtarzalnego środowiska jakim są jaskinie, ochrona elementów przyrody nieożywionej i przede wszystkim ochrona organizmów żywych, dla których mroki jaskini są naturalnym i jedynym warunkiem życia.

Zapraszamy zatem wszystkich do tajemniczego świata jaskiń. Możecie być speleologami, archeologami, geologami, paleontologami, biologami albo zwykłymi turystami. Łączy Was jedno… poznanie i odkrywanie tego pięknego, nie dla każdego dostępnego świata zamkniętego w ciemnościach.

Powodzenia!

Szczegóły konkursu:

Konkurs plastyczny - dla uczniów klas IV, V i VI szkół podstawowych;

Warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym.

W konkursie może wziąć udział każde dziecko uczęszczające do klasy IV, V lub VI szkoły podstawowej, które samodzielnie wykonało pracę plastyczną na temat i zgodnie z wymogami formalnymi dotyczącymi przygotowania i przesłania prac plastycznych:

• format A4 - na płaszczyźnie (dopuszczana płaskorzeźba o grubości do 2 cm),

• technika dowolna, • pracę należy zeskanować lub zrobić jej zdjęcie (jpg),

• liczba nadsyłanych prac z danej szkoły - bez ograniczeń,

• liczba nadesłanych prac przez jednego ucznia - 1 praca,

• wraz ze skanem lub zdjęciem (jpg) pracy należy przesłać Formularz zgłoszeniowy stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu (dostępny u nauczyciela plastyki), podpisany przez rodzica lub opiekuna prawnego niepełnoletnich autorów prac.

Ważne terminy

Termin nadesłania prac (zdjęcie i zgoda rodzica) do szkolnego organizatora do 26.03.2021

na adres: diana.nowak@ms.sp4.jaworzno.edu.pl

 

 

 

 

ZAGŁĘBIOWSKI WOJEWÓDZKI KONKURS

                           NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ                                    

„ŚLADAMI STEFANA ŻEROMSKIEGO”

Adresatem przedsięwzięcia są uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych  i ponadgimnazjalnych Ideą konkursu jest popularyzacja twórczości Stefana Żeromskiego, poszerzanie wiadomości o nim jako o człowieku i pisarzu Zadaniem uczniów jest wykonanie przewodnika multimedialnego z wykorzystaniem dostępnych programów komputerowych ( Word, Power Point, Prezzi, edytor video itp.)

Zapraszamy nauczycieli języka polskiego, sztuki, techniki i informatyki o rozpropagowanie konkursu wśród uczniów i zachęcenie do wzięcia w nim udziału.

Organizatorem konkursu jest II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej. Żywimy nadzieję, iż możemy liczyć na Państwa wsparcie.

Regulamin

I. Cele:

a)      zachęcanie młodych ludzi do aktywnego poznawania twórczości Stefana Żeromskiego,

b)     odkrywanie możliwości technicznych komputera,

c)      poznawanie i wykorzystywanie nowoczesnych technik przekazu informacji,

d)     rozwijanie umiejętności pracy zespołowej.

II. Zasady ogólne:

Uczestnicy konkursu przygotują prezentację multimedialną w aplikacji np. w Power Point przesłanej na maila (maksymalna ilość slajdów 20) lub filmik dotyczącą osoby Stefana Żeromskiego oraz jego podróży.

Za poprawność odtwarzania prezentacji odpowiada uczestnik konkursu (zaleca się przetestowanie działania prezentacji na innym komputerze niż sprzęt autora).

W konkursie biorą udział przedstawiciele szkół podstawowych,  ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

Każda jednostka oświatowa może zgłosić dowolną ilość osób.

Przesłane prezentacje nie podlegają zwrotowi.

Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.

Konkurs odbywa się raz w roku szkolnym.

III. Nagrody konkursu:

I miejsca

II miejsca

III miejsca

Wyróżnienia

 

IV. Terminy i miejsca:

  1. Kartę zgłoszenia należy przesłać do 26 lutego 2021 r. na adres organizatora.
  2. Przygotowany materiał należy przesłać lub dostarczyć do 15 marca 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres organizatora. Istnieje możliwość przesłania pracy na maila organizatora Joanna.szatan@lo2dabrowa.usermd.net. W razie pytań proszę o kontakt.
  3. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach i terminie wręczenia nagród telefonicznie i mailowo na adres szkoły.
  4. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na publikację ich danych.

VI. Organizatorem i pomysłodawcą konkursu jest:

II   Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego,

41-300 Dąbrowa Górnicza,

ul. Górnicza 17, tel./fax: 32 2615259,

 e-mail: lo2@edu.dabrowa-gornicza.pl 

VII. Koordynator konkursu:

mgr Joanna Szatan     

mgr Aneta Bednarek - Gajda

 

 

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU „STAROPOLSKIM OBYCZAJEM ŻEGNAMY ZIMĘ” DLA UCZNIÓW KLAS I-III


I. Organizator:
Szkoła Podstawowa nr 21 im. Kazimierza Wielkiego w Jaworznie, Jaworzno ul. Zwycięstwa 30.
II. Uczestnicy:
Do konkursu zapraszamy uczniów z klas I -III.  Każda szkoła może złożyć do konkursu nie więcej niż 3 prace. Jeżeli prac będzie więcej zostanie przeprowadzony szkolny konkurs w celu wyłonienia 3 najciekawszych prac.
III. Warunki uczestnictwa:
Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie kukły – MARZANNY, z materiałów ekologicznych, recyklingowych (słoma, siano, elementy drewniane, bibuła, papier, tkaniny itp.), o wymiarach od 30 cm do 60 cm maksymalnie.

IV. Termin i miejsce nadsyłania prac:
Pracę należy dostarczyć osobiście do 11 marca 2021 roku na portiernię naszej szkoły, skąd zostaną dostarczone do organizatora konkursu.
Praca powinna zawierać metryczkę z danymi:
• Imię i nazwisko, klasa, szkoła, wiek.
Regulamin oraz karta zgłoszeniowa dostępna pod poniższym linkiem:

https://sp21.jaworzno.edu.pl/art,765,miedzyszkolny-konkurs-plastyczny

 

Jury wybierze najciekawsze prace indywidualne ilustrujące najlepiej temat przewodni konkursu. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: walory artystyczne, estetyka wykonania, oryginalność
i pomysłowość Marzanny oraz jej trwałość. Za zajęcie I, II i III miejsca oraz zdobycie wyróżnienia, organizator przewidział nagrody rzeczowe.

V. Ogłoszenie wyników konkursu:
O wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowani mailowo oraz telefonicznie
do 21 marca 2021 roku. Wyniki zostaną również ogłoszone na stronie internetowej szkoły.

IX. Uwagi dodatkowe:
• Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
• Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).
• Dokonując zgłoszenia do konkursu uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady konkursu zawarte w niniejszym regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom.
• Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania ich danych osobowych wyłącznie dla celów organizacji konkursu na stronie Internetowej Organizatora oraz wydania przyznanych nagród.
• Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione osobiście.
• Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie i życzymy wszystkim uczestnikom wiele radości przy projektowaniu Marzanny. POWODZENIA ! 
 
Koordynator konkursu w SP4 - Barbara Zemanek 

 

 

ZAPRASZAMY DO KONKURSU: „ BOŻONARODZENIOWA OZDOBA”

 

REGULAMIN V MIEJSKIEGO KONKURSU „ BOŻONARODZENIOWA OZDOBA”
I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu „Bożonarodzeniowa Ozdoba” jest Zespół Szkolno - Przedszkolny nr. 3 w Jaworznie, z siedzibą przy ul. Koszarowa 20, 43-600 Jaworzno, zwanego dalej Organizatorem.
2. Konkurs jest skierowany do uczniów klas I – III oraz przedszkolaków 5 – 6- latków z miasta Jaworzna.
II. Cele konkursu:
1. Promowanie aktywności twórczej dzieci.
2. Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej inspirowanej świętami Bożego Narodzenia 3. Prezentacja dziecięcej twórczości plastycznej.
4. Rozwijanie zainteresowań tradycjami świątecznymi.
5. Propagowanie tradycji i dziedzictwa regionu.
III. Zasady konkursu
1. Adresatami konkursu są dzieci przedszkolne w wieku 5 i 6 lat, uczniowie z klas I-III szkół podstawowych z terenu miasta Jaworzna.
2. Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach wiekowych przedszkole i szkół podstawowych:
• przedszkole 5 – 6 lat
• klasy I-III
3. Każde dziecko, uczeń może dostarczyć tylko jedną pracę plastyczną. Prace nadesłane na
Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi.
4. Maksymalna ilość prac z każdej grupy, klasy: 3
5. Technika: malarstwo na papierze, rysunek, grafika, techniki mieszane i inne płaskie wykonane na papierze formatu A3
6. Prace powinny być opatrzone metryczką zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek, klasa, imię i nazwisko opiekuna, nazwa, adres szkoły, przedszkola. Do pracy powinna być dołączona zgoda rodzica na udział w konkursie oraz na publikację pracy na stronie internetowej szkoły ( załącznik 1) oraz informacja jaką techniką praca jest wykonana
( załącznik 2)
7. Praca przekazana na Konkurs, która nie spełnia wymagań określonych w niniejszym regulaminie nie zostanie dopuszczona do udziału w Konkursie.
8. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatorów.
IV. Terminy i zasady przyznawania nagród
1. Zdjęcia wykonanych prac wraz z załącznikami należy przesłać do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 3 w Jaworznie na adresy e-mail: aneta.kowalczyk@zs3.jaworzno.edu.pl,
natalia.kondoszek.karwas@zs3.jaworzno.edu.pl, marta.chowaniec@zs3.jaworzno.edu.pl,
anna.roczkalska-gurbisz@zs3.jaworzno.edu.pl, do dnia 22.12.2020 r.
2. O wyłonieniu zwycięzców decyduje Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.
3. Autorzy trzech najciekawszych prac, z każdej kategorii wiekowej, otrzymają nagrody rzeczowe.
4. Oceniane będą walory artystyczne, oryginalność, pomysłowość.
5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 23.12.2020 r. Wyniki zostaną podane do publicznej wiadomości: na stronie internetowej szkoły: www.zs3.jaworzno.edu.pl, fanpage’u szkoły: https://m.facebook.com/ZespolSzkolNr3WJaworznie/
Nagrody dla laureatów będzie można odebrać osobiście na terenie Przedszkola Miejskiego nr 3, ul. Koszarowa 20, od dnia 24.12.2020 r.
V. Postanowienia końcowe
1. Rodzic/opiekun prawny wraz z dostarczeniem prac konkursowych dziecka
oraz zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu, wyraża zgodę na nieodpłatne, nieograniczone upublicznianie przez Organizatora prac wykonanych przez dziecko. Prace wykonane przez dziecko mogą być utrwalane na fotografii i zestawiane z pracami innych dzieci. Fotografie prac mogą być rozpowszechniane na stronie internetowej Organizatora. Prace dzieci mogą być zaprezentowane na tablicach, gablotach i kronikach Organizatora bez pozyskiwania dalszej zgody rodzica/opiekuna.
2. Administratorem podanych danych osobowych jest Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Jaworznie. Dane osobowe, zbierane są w celu przeprowadzenia konkursu. Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych, z zastrzeżeniem pkt. Regulaminu, który o tym mówi. Istnieje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie. Wysyłając lub dostarczając pracę na adres Organizatora rodzic/opiekun uczestnika potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.
3 W przypadku zaistnienia okoliczności nieobjętych postanowieniami Regulaminu, a także w razie wątpliwości dotyczących jego interpretacji – głos rozstrzygający należy do Organizatora.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające przeprowadzenie Konkursu spowodowane działaniami siły wyższej lub okolicznościami niezależnymi od Organizatora.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
6. Dodatkowe informacje można uzyskać od koordynatorów konkursu: aneta.kowalczyk@zs3.jaworzno.edu.pl, natalia.kondoszek.karwas@zs3.jaworzno.edu.pl, anna.roczkalska-gurbisz@zs3.jaworzno.edu.pl, marta.chowaniec@zs3.jaworzno.edu.pl,
Załącznik 1.
ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE
1. Imię i Nazwisko dziecka/ ucznia..................................................................................
2. Grupa/klasa : .................
3. Przedszkole Miejskie/Szkoła Podstawowa nr ................................................
4. Adres przedszkola/szkoły: ...........................................................................................
5. Telefon do przedszkola/szkoły: ..................................................................
6. Imię, nazwisko nauczyciela/wychowawcy:......................................................................
7. Telefon kontaktowy: .........................................................................................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 pozycja 883) oraz na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora Konkursu nadesłanych prac w dowolnym czasie i formie dla celów promocyjnych Organizatora.
............................................. ............................................. Miejscowość, data Podpis rodzica / opiekuna
Załącznik 2.
Technika wykonania pracy:...............................................................................

 

 

 

 

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Anioły są takie ....”.

Opisane prace wraz ze zgodą rodziców (dostępna w linku poniżej) należy dostarczyć do szkoły na portiernię do 23 listopada do godz. 12:00. Prace uczniów zostaną nadane do organizatora w paczce zbiorczej. Prace dzieci można wysłać również we własnym zakresie bezpośrednio do organizatora konkursu. Szczegóły w linku poniżej⤵️. https://mdk-lubin.pl/index.php/2016-06-09-15-41-04/2016-06-13-20-23-40/279-ogolnopolski-konkurs-plastyczny-anioly-sa-takie-2 (B.Zemanek)
XMA Header Image
OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „ANIOŁY SĄ TAKIE...”
mdk-lubin.pl
 
 
 
 
 
 

 

Kolejny Tygryskowy superkonkurs startuje! 

Chcę, abyście rozwinęli swoją wyobraźnię i nie nudzili się w domach w czasie jesiennych wieczorów. Nie dajmy się jesiennej chandrze, dostarczajmy sobie wzajemnej motywacji, wsparcia i momentów do poruszenia „szarych komórek” 
Pokażcie, że Tygryski chrupią bardziej, przy tym super się bawią i są megakreatywne! 
Zasady są banalnie proste:
✅ Przygotujcie ciekawą przestrzenną konstrukcję z Tygryskowych chrupek. Model statku? Tygryskowa wieża? Wielki dinozaur? Tak!
✅ Sfotografujcie ją tak, aby w tle znalazła się dowolna paczka Tygrysków.
✅ Zdjęcie opublikujcie na swoim Instagramie lub Facebooku z hashtagiem #Tygryskiwdomu i oznaczcie profil @naszetygryski na zdjęciu
I to wystarczy! Macie czas od 9 do 30 listopada, a ja do 11 grudnia wybiorę 3 zwycięzców i nagrodzę Tygryskowymi przekąskami i zestawami LEGO, dobranymi do wieku Tygryskowych zwycięzców!