Rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2022/2023

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 

IM. ADAMA MICKIEWICZA W JAWORZNIE NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Od 17 stycznia 2022 r. od godz. 8:00 do 28 stycznia 2022 r. do godz.15:00 rusza składanie zgłoszeń o przyjęcie do pierwszych klas szkół podstawowych uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły. 

Aby dokonać rejestracji należy zalogować się na stronie:  

www.jaworzno.podstawowe.vnabor.pl

i postępować według instrukcji. 

Zgłoszenia należy dokonać w formie elektronicznej,  następnie wydrukowane
i podpisane  należy dostarczyć do szkoły.

Rodzice, którzy nie mają możliwości elektronicznego wypełnienia zgłoszenia, mogą zgłosić się do szkoły. 

W razie pytań prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły pod numerem telefonu 327629213 lub 327629214   

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023 określa Zarządzenie Prezydenta Miasta Jaworzna  z dnia 20 grudnia 2021 r.  

Zarządzenie Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 20 grudnia 2021 r.
 

Sprawdź czy mieszkasz  w obwodzie naszej szkoły, tutaj możesz sprawdzić również obwody innych szkół.

Uchwała Nr XXXVIII/493/2021 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 21 grudnia 2021 r.

Wnioski o przyjęcie uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły można składać (wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rekrutacyjnych) od 1 lutego 2022 r. od godz. 08:00 do 14 lutego 2022 r. do godz. 15:00.

Uchwała Nr XXVI/383/2017 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna

 

 __________________________________________________________________