Grono Pedagogiczne 2020/2021

DYREKTOR:

mgr Beata Kadela

 

NAUCZYCIELE:

JĘZYK POLSKI:  mgr Maria Piętak,

JĘZYK ANGIELSKI:  mgr Barbara McMahon, mgr Agnieszka Bachtenko

MATEMATYKA:  mgr Magdalena Grzegorczyk

HISTORIA:  mgr Mateusz Gorczowski

BIOLOGIA, PRZYRODA:  mgr Zofia Rutkowska

GEOGRAFIA:  mgr Marika Panuś

WYCHOWANIE FIZYCZNE: mgr Piotr Niżyński

PLASTYKA:  mgr Diana Nowak

TECHNIKA: mgr Beata Balińska

INFORMATYKA, EDUKACJA INFORMATYCZNA:  mgr Beata Balińska

MUZYKA: mgr Ewa Gajda -Migacz

RELIGIA: mgr Janina Lazur

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA:  mgr Izabela Dzierwa, mgr Barbara Zemanek, mgr Agnieszka Bachtenko,
mgr Katarzyna Wójcik, mgr Joanna Chełmecka, mgr Katarzyna Wolny -Knapik

ŚWIETLICA SZKOLNA:  mgr Katarzyna Gaca, mgr Beata Kadela, mgr Maria Piętak,  mgr Marika Panuś, mgr Małgorzata Kosińska- Szafran, mgr Izabela Dzierwa, mgr Katarzyna Wolny -Knapik, mgr Katarzyna Warzecha, mgr Magdalena Grzegorczyk

BIBLIOTEKA SZKOLNA:  mgr Małgorzata Kosińska-Szafran

PEDAGOG SZKOLNY:  mgr Katarzyna Warzecha

LOGOPEDIA: mgr Beata Balińska

NAUCZYCIEL WSPÓŁORGANIZUJĄCY NAUCZANIE SPECJALNE - KLASA4A: mgr Natalia Jończyk

NAUCZYCIEL WSPÓŁORGANIZUJĄCY NAUCZANIE SPECJALNE - KLASA2B: mgr Katarzyna Gaca

ZAJĘCIA KOREKCYJNO- KOMPENSACYJNE: mgr Barbara Zemanek, mgr Katarzyna Wolny -Knapik

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE:  mgr Joanna Chełmecka, mgr Maria Piętak, mgr Katarzyna Gaca, mgr Natalia Jończyk

ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE: mgr Janina Lazur

POMOC NAUCZYCIELA: P. Gabriela Moszkowicz