Grono Pedagogiczne 2021/2022

DYREKTOR:

mgr Beata Kadela

 

NAUCZYCIELE:

JĘZYK POLSKI:  mgr Katarzyna Stasiniewicz,  Jadwiga Homlak

JĘZYK ANGIELSKI:  mgr Irena Fechner /mgr Barbara McMahon, mgr Agnieszka Bachtenko

JĘZYK NIEMIECKI:  mgr Katarzyna Gaca

MATEMATYKA:  mgr Magdalena Grzegorczyk

HISTORIA:  mgr Mateusz Gorczowski

BIOLOGIA, PRZYRODA:  mgr Zofia Rutkowska

GEOGRAFIA:  mgr Joanna Polak

CHEMIA, FIZYKA: mgr Mariola Wilkosz-Owczarek

WYCHOWANIE FIZYCZNE: mgr Piotr Niżyński

PLASTYKA:  mgr Ewa Adamajtis

TECHNIKA: mgr Beata Balińska

INFORMATYKA, EDUKACJA INFORMATYCZNA:  mgr Beata Balińska

EDUKACJA INFORMATYCZNA:  mgr Katarzyna Wójcik

MUZYKA: mgr Ewa Gajda -Migacz

RELIGIA: mgr Janina Lazur

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE: mgr Janina Lazur

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA:  mgr Izabela Dzierwa, mgr Barbara Zemanek, mgr Agnieszka Bachtenko,
mgr Katarzyna Wójcik, mgr Joanna Chełmecka, mgr Katarzyna Wolny -Knapik

ŚWIETLICA SZKOLNA:  mgr Agata Figiel-Ratajczak/mgr Patrycja Najder,  mgr Małgorzata Kosińska- Szafran,  mgr Katarzyna Gaca, mgr Katarzyna Wolny -Knapik, mgr Joanna Polak, mgr Anna Mikołajek, mgr Katarzyna Stasiniewicz, mgr Joanna Chełmecka

BIBLIOTEKA SZKOLNA:  mgr Małgorzata Kosińska-Szafran

PEDAGOG SZKOLNY:  mgr Katarzyna Warzecha, mgr Beata Kadela

LOGOPEDIA: mgr Beata Balińska

NAUCZYCIEL WSPÓŁORGANIZUJĄCY NAUCZANIE SPECJALNE - KLASA5A: mgr Katarzyna Warzecha

NAUCZYCIEL WSPÓŁORGANIZUJĄCY NAUCZANIE SPECJALNE - KLASA6A: mgr Anna Mikołajek

NAUCZYCIEL WSPÓŁORGANIZUJĄCY NAUCZANIE SPECJALNE - KLASA3B: mgr Katarzyna Gaca

ZAJĘCIA KOREKCYJNO- KOMPENSACYJNE: mgr Barbara Zemanek, mgr Magdalena Grzegorczyk

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE:  mgr Joanna Chełmecka, mgr Anna Mikołajekmgr Katarzyna Gaca, mgr Katarzyna Wolny -Knapik

ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE: mgr Janina Lazur, mgr Katarzyna Wolny -Knapik

DORADZTWO ZAWODOWE:  mgr Katarzyna Wolny -Knapik

POMOC NAUCZYCIELA - KLASA 4B:  P. Gabriela Moszkowicz