Grono Pedagogiczne 2023/2024

DYREKTOR:

mgr Beata Kadela

 

WICEDYREKTOR:

mgr Magdalena Grzegorczyk

 

NAUCZYCIELE:

JĘZYK POLSKI:  mgr Maria Piętak, mgr Barbara Rausz

JĘZYK ANGIELSKI:  mgr Irena Fechner , mgr Barbara McMahon

JĘZYK NIEMIECKI:  mgr Katarzyna Gaca

MATEMATYKA:  mgr Magdalena Grzegorczyk, mgr Magdalena Kuźma

HISTORIA, WOS:  mgr Mateusz Gorczowski

BIOLOGIA, PRZYRODA, GEOGRAFIA:  mgr Zofia Rutkowska

CHEMIA, FIZYKA: mgr Mariola Wilkosz-Owczarek

WYCHOWANIE FIZYCZNE: mgr Piotr Niżyński,  mgr Wojciech Jaros, mgr Barbara Zemanek

PLASTYKA:  mgr Katarzyna Wójcik

TECHNIKA: mgr Beata Balińska

INFORMATYKA, EDUKACJA INFORMATYCZNA:  mgr Beata Balińska

MUZYKA: mgr Ewa Gajda -Migacz

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA: mgr Joanna Chełmecka

RELIGIA: mgr Piotr Niedziela, mgr Marek Wilczyński

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE: mgr Iwona Walaszek

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA:  mgr Izabela Dzierwa, mgr Barbara Zemanek, mgr Agnieszka Bachtenko,
mgr Katarzyna Wójcik, mgr Joanna Chełmecka, mgr Katarzyna Wolny -Knapik

ŚWIETLICA SZKOLNA:  mgr Małgorzata Kosińska- Szafran,  mgr Anna Łysak , mgr Beata Kadela,  mgr Anna Mikołajek, 
mgr Karatzyna Warzecha, mgr Barbara Zemanek, mgr Agnieszka Bachtenko, mgr Izabela Dzierwa, mgr Irena Fechner,
mgr Katarzyna Gaca, mgr Mateusz Gorczowski

BIBLIOTEKA SZKOLNA:  mgr Małgorzata Kosińska-Szafran

PEDAGOG SZKOLNY:  mgr Katarzyna Warzecha

PEDAGOG SPECJALNY:  mgr Katarzyna Halemba

LOGOPEDIA: mgr Natalia Jończyk

PSYCHOLOG:  mgr Patrycja Garbiec

NAUCZYCIELE WSPÓŁORGANIZUJĄCY NAUCZANIE SPECJALNE :  mgr Anna Mikołajek, mgr Katarzyna Gaca,
mgr Katarzyna Halemba, mgr Katarzyna Warzecha, mgr Natalia Jończyk

ZAJĘCIA KOREKCYJNO- KOMPENSACYJNE: mgr Joanna Chełmecka, mgr Marek Wilczyński

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE:  mgr Joanna Chełmecka, mgr Anna Mikołajek, mgr Katarzyna Gaca, 
mgr Katarzyna Wolny -Knapik, mgr Katarzyna Halemba, mgr Natalia Jończyk, mgr Katarzyna Warzecha

ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE: mgr Izabela Dzierwa, mgr Marek Wilczyński

DORADZTWO ZAWODOWE:  mgr Katarzyna Wolny -Knapik