Kolęda - "Mizerna cicha" w wykonaniu sióstr Maciejewskich