Działania edukacyjne w ramach profilaktyki wad postawy ph. "Lekki tornister" .

W roku szkolnym 2020/2021 Państwowa Inspekcja Sanitarna w woj. śląskim prowadzi działania edukacyjne w ramach profilaktyki wad postawy ph. "Lekki tornister" . 
Działania edukacyjne skierowane sa do uczniów klas I-III szkoły podstawowej. 

Szkolne tornistry nie zawsze muszą być ciężkie!

Lekki tornister